תערוכות ואירועים

גנים פרטיים קטנים

הגן הראשון היה גן העדן, הממוקם, לפי מסורות רבות, במזרח, מקום זריחת השמש. גן העדן היה גן סגור. לאחר גירושם של אדם וחווה, נמנעה מהם ומכל שאר בני האדם, החזרה אליו. הוא נותר מקום קסום ובלתי מושג. מתוך השאיפה לשוב אל הגן, נולדו גנים רבים, מימי פרס העתיקה ועד היום. גנים, סגורים ופרטיים, השואפים לייצג את הסדר הקוסמי של גן העדן וכדור הארץ.

בתוך הגן הסגור של בית הנסן מסתתר לו גן נוסף. גן של סיפורים. 12 עמודים לבנים, שלא מסגירים במאום את תוכנם. כל אחד מהם הוא גן פרטי קטן, האוצר בתוכו סיפור של פרח ארץ ישראלי. ולכל גן כזה, שער כניסה, דרכו יכול רק אדם אחד להציץ. להיות המבקר היחיד בגן, ובה בעת, להישאר מחוצה לו.

יוצרים: עידן סידי וגל שריר