תערוכות ואירועים

OPINION FACTORY – אקדמיות בשבוע העיצוב

מכללה אקדמית הדסה ירושלים – החוג ע״ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי

Form Follows Opinion

בחוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי אנו מאמינים בכוחו של העיצוב לחולל שינוי ולהיטיב עם בני אדם. הגישה המכלילה לעיצוב רותמת את היצירתיות לטובת החברה והפרט ומייצרת ערך ומשמעות עבור האינדיבידואלים השונים.

גישה זו מבטאת שאיפה לשוויון הזדמנויות וצדק חברתי ובה בעת משמשת כמנוף לחדשנות בתהליכי העיצוב. החוג מתמקד בתהליכי מחקר ופיתוח מתוך רגישות והערכת המגוון האנושי על כלל היבטיו.

לאורך כל שבוע העיצוב ירושלים, יפעיל החוג לעיצוב תעשייתי במכללה האקדמית הדסה מיצג אינטראקטיבי: חלל פעיל, עליו ישפיעו מבקרי שבוע העיצוב. המבקרים יתבקשו לענות על שאלה אחת שנמצאת על סדר היום החברתי של ישראל, ולהטביע את תשובתם (המדורגת בין אחת לעשר) על קירות החדר.

במהלך השבוע יצטברו על קירות החלל דעות המבקרים: ימין ,שמאל, מזרח ומערב יתמזגו לכדי ייצוג חזותי של התפלגות הדעות.

אוצרות ועיצוב: גלית שבו,

משתתפים: אלירז איתם, נדב גורן

הפקה: שרון לוגסי, ראש החוג: גדעון דותן