תמה

שבוע העיצוב ירושלים 2019 – מזרח

מה אנחנו רואים כאשר אנחנו מביטים למזרח?

בעיניים מערביות, המזרח תמיד ייצג את האחר, כמסתורין או כאיום, ולא פעם כשניהם. אך מה שאנו נוטים לייחס כמזרח, קרוב, תיכון או רחוק, למעשה לא בהכרח קיים.

למעשה המזרח הוא הרבה דברים. הוא הכיוון בו כדור הארץ מסתובב והיכן שזורחת השמש. הוא הכיוון בו הרוח נושבת בערים רבות בעולם. הוא כיוון אבסולוטי במצפן. הוא קו הגבול הדק בתפר בין תרבויות. הוא פילוסופיות, אידיאולוגיות והרגלים תרבותיים אלטרנטיביים. הוא לעיתים בפשטות מה שממזרח לנקודה בה אנו עומדים, ולעתים הוא מה שמ״מזרח״ לנקודת המבט שלנו.

מעיר שהיא עצמה צומת בין הקטבים, שבוע העיצוב ירושלים 2019 יתמודד עם השאלה הרגישה של המזרח. הוא יעשה זאת לא על ידי הפניית המבט מזרחה מנקודת תצפית מערבית, ולא בהסתכלות אל עבר של חילופים תרבותיים ומאבקים פוליטיים. למעשה, הוא לא יסתכל אל המזרח, אלא על ה״מזרח״ – כמונח, ככיוון, כנקודת ייחוס אבסולוטית וכסט של מערכות יחסיות שהוא מייצר ברחבי הגלובוס. כעתיד ולא כפולקלור. ככזה הוא ינסה, החל מהפריקונספציה וכלה באבסולוטי, לפרק את המונח דרך סדרה של תערוכות, פרוייקטים, מיצגים ומיצבים, ותוכנית אירועים עשירה.

תוך בחינה מחדש של המונח, אנחנו לבסוף עומדים מול השאלה: מה באמת רואים כשמתבוננים למזרח, והמזרח של מי הוא?